Cel powstania Stowarzyszenia

Naszym głównym celem jest, przede wszystkim, ochrona zwierząt poprzez ich zabezpieczenie, gdy się np. zagubią lub gdy ich opiekun odejdzie. 

Celem naszych działań jest także opieka nad zwierzętami porzuconymi i odebranymi w wyniku interwencji.

Istotnym celem naszych działań jest jeszcze lepsza diagnostyka schorowanych zwierząt, szerzenie ogólnej wiedzy o zwierzętach poprzez spotkania w szkołach i przedszkolach, eventy oraz szkolenia i w miarę naszych możliwości, pomoc wszystkim potrzebującym sierściuszkom w odnalezieniu ciepłego, pełnego miłości, domu.

Bardzo ważna jest dla nas sterylizacja i zmniejszenie bezdomności kotów i psów.

Pomóż

Adoptuj

Pomóż

Formy Pomocy